Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 33-34
Lucas 21: 1-4
Psalmen 49: 1-20

-Voedsel tot overdenking dag 111-

• Efeziërs 5: 2
• 1 Johannes 3: 14-16

Aanbidding is geen mooi liedje zingen voor de Heer, maar aanbidding is een levensstijl.

De Bijbel zegt: “en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.”
Efeze 5:2 HSV

De liefde die Christus deze wereld betoonde door Zichzelf voor ons te geven, terwijl we nog zondaars waren, zodat we het eeuwige leven kunnen hebben, is de hoogste vorm van aanbidding. Daarom noemt de Bijbel het “… een aangename geur”.

Elke keer als we in liefde wandelen, aanbidden we God omdat liefde de natuur van God is, die in ons is geïmparteerd toen we wederomgeboren werden. Elke keer als we niet in liefde wandelen, doen we aan afgoderij, omdat we ons ego toestaan ​​in de weg van God te staan. Met andere woorden, alles wat de mens boven God stelt; maakt niet wat het is, is afgoderij.

Dat is waarom toen de kinderen van Israël op het punt stonden het beloofde land in bezit te nemen, zei God hen niet deel te nemen aan de verafgoding waar de natiën in het land aan deden en Hij droeg hun ook op hun afgoden te vernietigen.

Als we niet in liefde wandelen, nemen we het karakter over van Satan, die gekomen is om te stelen, te doden en te vernietigen. Gods liefde echter voor de wereld brengt een leven van overvloed voort.

“Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar; en u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.”
1 Johannes 3:15‭-‬16 HSV

Onthoud, dat wandelen in Gods liefde een vorm van aanbidding is, omdat het tegenovergestelde is van de natuur van Satan, die ervoor zorgt dat mensen in verafgoding gaan door te wandelen in haat, verbittering en onvergevingsgezindheid.

We weten dat we geen afgoden aanbidden door te wandelen in Gods liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar!!!