Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 32
Lucas 20
Psalmen 48: 9-14

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 110-

• Marcus 9:42-48
• Jacobus 4: 1
• Romeinen 1: 29-32

Tegenwoordig zien we veel slachtoffers van lust en beledigingen in het Lichaam van Christus. We moeten standhouden houden tegen lust en beledigingen. Deze geesten hebben de eenheid en de vrede onder de broeders vernietigd.

Op een dag zagen de discipelen van Jezus Christus een man die wonderen deed in Jezus naam. Ze waren vervuld met ontevredenheid omdat hij niet in hun gezelschap was. Weet je dat deze mensen te maken hadden met lust en de geest van belediging ?

“Maar hoe komt het dan dat u altijd ruziemaakt en vecht? Omdat er slechte verlangens in u zijn die u daartoe aanzetten.”
Jakobus 4:1 HTB

Als gevolg van hun ontevredenheid waarschuwde Jezus Christus hen tegen de geest van lust en belediging.

“Maar als iemand een van deze jonge mensen die in Mij geloven, op het slechte pad brengt, zou het voor hem beter zijn met een zware molensteen om zijn hals in de zee te worden gegooid. Als uw hand of voet u tot slechte daden verleidt, hak hem dan af. Je kunt beter met één hand het eeuwige leven binnengaan, dan met twee handen in de hel terechtkomen, in het vuur dat nooit uitgaat. Als je voet je op het slechte pad brengt, hak hem dan af. Je kunt beter mank het eeuwige leven binnengaan, dan met twee voeten in de hel worden gegooid. En als je oog je op het slechte pad brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het Koninkrijk van God binnengaan, dan met twee ogen in de hel worden gegooid. Daar blijven de wormen vreten en gaat het vuur nooit uit.:
Marcus 9:42‭-‬48 HTB

In feite hebben deze twee geesten eenheid en vrede gebroken tussen de broeders. Een ieder die zulke geesten gezelschap houdt, is egoïstisch.

In Romeinen 1: 29-32 verwijst de Bijbel naar zulke mensen als haters van God en ze worden ook geassocieerd met het karakter van Satan. Met andere woorden hel is hun deel. We moeten allemaal weten dat de hel nooit voor de mens is geschapen, maar voor satan en zijn leger aan demonen. We hoeven er geen deel van uit te maken; we zijn wederomgeboren. Het is hard werk om iets te beoefenen wat u niet bent.

Daarom moeten we toestaan ​​dat het gebod van lief hebben en wandelen in Gods liefde ons domineert.

Onthoud dat de liefde zichzelf niet zoekt en denkt het beste in alles.

Laten we allemaal zuiver blijven in ons motief, want voor de reinen zijn alle dingen rein.

Loop weg van lust en belediging !

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!!!