Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 25-26
Lucas 18
Psalmen 47

-Voedsel tot overdenking dag 106-

• Efeziërs 5: 1-2
• Filippenzen 2: 5-8

Wij als gelovigen moeten Gods aangename geur manifesteren aan een ieder die we ontmoeten; terwijl we leren om ons leven neer te leggen voor Zijn glorie.

De Bijbel zegt: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.” Efeziers 5:1‭-‬2 HSV

Nadat de Geest van God zei: “Wees dan navolgers van God”, zei Hij “en” wat aangeeft dat er een continuatie is. De Heilige Geest door Paulus zei: “we moeten elkaar respecteren en vreugde schenken”. Dit betekent dat de agenda van de ander hoog boven die van ons staat. Onze eigen levens neerleggen zodat anderen er profijt van hebben. Met andere woorden; wees een dienaar.

Het is onmogelijk in deze dimensie van Gods liefde te wandelen zonder absolute nederigheid. Dit is *de manier van liefhebben dat tot God komt als een aangename geur.

Jezus Christus kwam op aarde om deze liefde te demonstreren. Daarom nam Hij niet de gestalte aan van een koning toen Hij kwam, maar de gestalte van een dienaar. Zodat door Zijn bediening velen uit de duisternis zouden worden overgebracht naar het Koninkrijk van Licht, welke Christus wordt genoemd.

Daarom zegt Het Woord van God: “Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gedaante van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.”
Filippenzen 2:5‭-‬8 HSV

Onthoud dat wandelen in Gods manier van liefhebben een aangename geur is; niet alleen voor God maar ook voor degenen aan wie het wordt betoond.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!