Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Openbaring 6-9

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 58-

Tekst voor meditatie:
• 1 Johannes 3: 20-21

De Heer zal u ook leiden door uw innerlijke stem die het geweten wordt genoemd.

Een groot voorbeeld in Gods Woord:

“En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond”.
Johannes 8:3‭-‬9 HSV

Zoals u kunt zien was het niet Jezus Christus die hen verdreef, maar hun eigen geweten veroordeelde en zorgde ervoor dat ze de beschuldigingen tegen de dame lieten vallen; ze konden zich identificeren met de toestand van de dame.

Soms zal God u leiden door de innerlijke overtuiging van uw wedergeboren geest.

Daarom zegt het Woord van God:

“Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan”
1 Johannes 3:20‭-‬21 HSV

De condities van uw hart bepalen uw vertrouwen op God.

Onthoud: de gesteldheid van uw hart bepaalt de leiding van Zijn Geest in uw leven.

Maak het een gewoonte een hart vol van vertrouwen naar God toe te hebben!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!