Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Openbaring 3-5

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 57-

Tekst voor meditatie:
• Handelingen 2:37

De innerlijke stem, genaamd het geweten, reageert gemakkelijk op het Woord van God en overtuigt u wanneer het Woord van God wordt gepredikt.

Daarom zegt het Woord van God:

“Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan ”
1 Johannes 3:20‭-‬21 HSV

Een goed voorbeeld is in Handelingen 2: 14-41 (gelieve het hele hoofdstuk te lezen).

Het Woord van God zegt:

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. [Jes. 57:19; Joël 2:32.] En [Petrus] En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
Handelingen 2:37‭-‬41 HSV

Na de preek van Petrus, werden ze diep in hun hart geraakt. Dit was de stem van hun eigen geest, hen overtuigend door de kracht van de Heilige Geest in het Woord dat gepredikt werd. En 3000 zielen werden aan de kerk toegevoegd.

Om deze reden zegt het Woord van God:

“Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen.”
1 Johannes 3:20 HSV

Daarom zal de stem van uw Geest, de innerlijke stem genoemd, u helpen met God te handelen, te praten en te bewegen, omdat deze altijd in gemeenschap is met de Heilige Geest. Deze is één met de Geest van God.

Het Woord van God zegt:

“Maar als u gemeenschap met de Here hebt, bent u één van geest met Hem.
1 Korinthiërs 6:17 HTB

Leer uw wedergeboren geest in Christus te trainen in de dingen van God, zodat uw geweten een veilige gids zal zijn.

Onthoud: uw geweten zal altijd reageren op Gods Woord.

Beoefen uzelf in de godsvrucht!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!