Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Petrus 3-5

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 44-

Tekst voor meditatie:
1 Timotheüs 4:8

God wil u niet alleen soms maar altijd leiden. Het is uw taak uzelf in een positie te brengen waarin Hij u kan leiden. Deze positie wordt “geestelijke discipline” genoemd.

Het Woord van God zegt:

En er waren in Antiochië, in de “gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.”
Handelingen 13:1‭-‬2 HSV

Ze waren aan het aanbidden en vasten toen de Heilige Geest tot hen sprak. Wanneer we aan de bovenstaande geestelijke oefening doen, zal uw geestelijk persoon altijd open zijn te horen van God of door Zijn Geest geleid te worden.

Het is Gods wil om u voortdurend te leiden om Zijn wil te doen, daarom moet u verwachten en uzelf in een positie plaatsen voor Zijn leiding. Dit soort geestelijke oefeningen zullen voordeel brengen voor u in dit leven en zullen u ook helpen om voortdurend in Gods doel en plan voor uw leven te wandelen.

“Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen “.
1 Timotheüs 4:7‭-‬10 HSV

Door de Geest geleid worden is geen toeval, u moet dagelijks onder geestelijke discipline komen om snel op de Heilige Geest te kunnen reageren.

Onthoud: door uzelf te positioneren om geleid te worden door Gods Geest, levert u meer voordeel op dan anderen.

Wees gedisciplineerd !!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!