Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
2 Timotheüs 4
Titus 1-3

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 31-

Tekst voor meditatie:
• Romeinen 1: 9

De dag dat u Jezus Christus in uw leven aannam, die dag had u een nieuwe Meester. U bent niet meer onder het dictaat van uw vlees en de god van dit wereldsysteem, die nu werkzaam is in de kinderen van ongehoorzaamheid.

‘Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt , u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.”
Efeziërs 2:1‭-‬3 HSV

Dit betekent dat u nu uw leven leidt om God te behagen en niet uzelf.

“En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.”
2 Korinthe 5:15 HSV

Daarom heeft wandelen in de Geest niets te maken met eigen inspanning, maar het heeft te maken met het praktiseren van het Woord van God. Wanneer u uw nieuwe leven in Christus leeft, en u het Woord praktiseert, dient u Gods doel voor u en bent u niet langer meer onder veroordeling.

‘Maar als je bij Jezus Christus hoort, word je niet meer veroordeeld. Want dan leef je op de manier die de Geest wil, en niet meer op de manier die je ‘ik’ wil. Want doordat jullie bij Hem horen, heeft ‘de wet van de Geest’ die levend maakt, jullie vrijgemaakt van ‘de wet van het kwaad’ die doodt. De wet [ van Mozes ] kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo’n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen [ doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God ].’
‭‭Romeinen 8:1-3‬ ‭BB‬‬

Het is om deze reden waarom Paulus zei: “… ik dien God met mijn geest…”.

Hoe diende Paulus God met zijn geest?

Hij deed dit door het Woord van God te praktiseren. Want Gods Woord en God zijn Geest en zij die Hem dienen en aanbidden, moeten dat doen in Geest en in waarheid.

Onthoud: wandelen in de Geest is het praktiseren van het Woord van God.

Wees in de Geest!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!