Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Thessalonicenzen 3-5

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 23-

Tekst voor meditatie:
•1 Petrus 1:13

Het is onze taak om onze mentale kracht te omringen met het Woord van God.

“Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.”
1 Petrus 1:13 HSV

We moeten leren ons verstand te doordrenken en op Gods Woord te zetten.

“Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”
Hebreeën 8:10 HSV

Wanneer uw verstand gefixeerd is op Gods Woord, zal het makkelijk zijn om geleid te worden door de Geest omdat het u het vermogen zal geven om gedachten in gevangenschap te nemen die niet in lijn zijn met Gods Woord.

“Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,
2 Korinthiërs 10:3‭-‬5 HSV

Onthoud: het gevangen nemen van gedachten die tegen Gods Woord ingaan, is ook geleid worden door de Heilige Geest.

Richt uw verstand op Gods Woord!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!