Bijbelstudieplan 2020

Voor vandaag lezen we:
1 Korintiërs 16
2 Korintiërs 1-3

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 204-

Tekst voor meditatie:
• 2 Kronieken 24:20

 

“Toen bekleedde de Geest van God Zacharia, de zoon van Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan, en hij zei tegen hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt u de geboden van de HEERE ? Daarom zult u niet voorspoedig zijn. Omdat u de HEERE verlaten hebt, zal Hij u verlaten”.
2 Kronieken 24:20 HSV

De wil van God is om iedereen te promoten, hoewel niet iedereen gekwalificeerd daarvoor is gebaseerd op hun keuzes. Er zijn bepaalde dingen die Gods promotie voor ons leven blokkeren. Eén daarvan is zonde.

Uit onze meditatietekst kunnen we zien dat de mensen niet voorspoedig waren of vooruitgang boekten vanwege zonde. Het is heel belangrijk dat we onze daden en motieven onderzoeken als we promotie in ons leven willen zien. God vindt het geweldig Zichzelf sterk te betonen in ons leven als we leren ons hart op Hem te richten en weigeren om tegen Hem te zondigen.

 

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn”.
2 Kronieken 16:9 HSV

Om deze reden moeten we zonde niet toestaan ​​in ons leven!

Onthoud: zonde is een belemmering voor Gods promotie en voorziening voor uw leven.

Ik bid dat de zonde niet over u zal heersen in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!