Bijbelstudieplan 2020
1 Korintiërs 6-10

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 198-

Tekst voor meditatie:
• Deuteronomium 29:9

“Houd daarom de woorden van dit verbond, en doe ze, opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet.”
Deuteronomium 29:9 HSV

Als u begrijpt wat een verbond inhoudt, zult u nooit aan God twijfelen over uw promotie. Wanneer we leren om ons te houden aan verbondsprincipes bij God, is promotie onvermijdelijk.

De reden waarom David God zo veel vertrouwde en Hem als zijn Herder zag en verkondigde dat alleen Gods goedheid en barmhartigheid hem zouden volgen, was omdat hij God kende als een verbondhouder.

“De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen”.
Psalm 23:1‭, ‬6 HSV

Daarom was het voor hem zo gemakkelijk om zichzelf aan God over te geven, wetende dat in zijn overgave aan de verbondsprincipes, dat God die verhoogt, ervoor zou zorgen dat hij promotie zou ervaren.

Daarom zegt het Woord van de Heer:

“Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend”.
Psalm 25:14 HSV

Als we heilig eerbied naar God toe hebben, zal Hij verbondsgeheimen openbaren die onze promotie zullen bewerkstellen.

Onthoud: gehoor geven aan Gods Woord, wat een contract is, brengt automatisch onze promotie voort.

Ik bid dat u altijd een gewillig hart zult hebben om uzelf over te geven aan Gods Geest.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!