Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Korintiërs 11-15

-Voedsel tot overdenking 2020 Dag 200-

Tekst voor meditatie:
• Jozua 1: 7-8

“Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen”.
Jozua 1:7‭-‬8 HSV

We kunnen niet de oude methodes van God die mensen verhoogd wegdoen. En vervolgens verwachten verhoogd te worden.

Mozes kon alleen in de ambt van een profeet staan ​​omdat hij zich overgaf aan instructies en zich hield aan het verbondscontract; het was hetzelfde met Jozua. Het is voor iedereen gemakkelijk om te zeggen: “wij zijn de Jozua’s van dit tijdperk.” De waarheid is dat de verhoging van Jozua verband hield met het opvolgen van de instructies die God aan Mozes had opgedragen en dat hij zich ook aan het verbondscontract hield. Promotie gaat niet automatisch. We moeten in praktijk brengen wat God ons opdraagt ​​te doen.

Jozua’s verhoging kwam als resultaat van het mediteren op Gods Woord en door het te doen had hij veel succes. Hij stond onder gezag en gaf zich over aan de instructies van zijn leiderschap. Zijn promotie naar het ambt van Mozes gebeurde niet zomaar. Hij was door God gekwalificeerd voor de taak.

Hetzelfde gebeurde met Salomo voordat hij werd verhoogd. Zijn promotie kwam als resultaat van het opvolgen van instructies en het naleven van de voorwaarden van hun verbondscontract met God.

Het Woord van God zegt:

“Toen de dagen van David naderbij kwamen dat hij zou sterven, gebood hij zijn zoon Salomo: Ik ga de weg van heel de aarde. Wees dan sterk en wees een man. Vervul je taak ten behoeve van de HEERE , je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt”.
1 Koningen 2:1‭-‬3 HSV

Salomo’s verhoging kon dus alleen plaatsvinden door vast te houden aan de bovenstaande tekst.

Er is geen verkorte weg naar promotie!

Onthoud: oude methoden mogen niet worden weggedaan, want verhoging komt van de Heer (Psalm 75: 4-5).

Ik bid dat de geest van onderwerping en nederigheid u zal domineren en dat u zich overgeeft aan Gods geboden en Zijn verbondscontract voor uw leven, in Jezus Naam.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!