Scroll Top

Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Efeziërs 1-2

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 14-

• Johannes 10:27
• Johannes 8: 31-32
• Jakobus 1: 22-25

Om geleid te worden door Gods Geest, moet u doorgaan met het bestuderen van Gods Woord en het in praktijk brengen daarvan. Dit is wat u gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus als het Woord van God uw verstand vernieuwt.

Ook kunt u zeggen dat God u leidt zonder Gods Woord in praktijk te brengen. Het in praktijk brengen van Gods Woord is Jezus Christus volgen.

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.”
Johannes 10:27 HSV

Het is niet genoeg om Gods Woord te horen, maar het wordt pas compleet wanneer het in praktijk wordt gebracht. Daarom zei Jezus:

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”
Johannes 8:31‭-‬32 HSV

De leiding van Gods Geest wordt makkelijk als u doorgaat in Gods Woord en dat is wat u Zijn discipel maakt, omdat u hem niet alleen hoort maar u volgt Hem.

Dit is de reden waarom Jakobus door de Heilige Geest zei:

“En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.”
Jakobus 1:22‭-‬25 HSV

Onthoud: om geleid te worden door Gods Geest moet u horen en doen wat God tegen u zegt vanuit het geschreven woord of gesproken woord (welke altijd geboren is uit Gods geschreven Woord).

Wees een dader van Gods Woord en niet alleen een hoorder !!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!