Bijbelstudieplan 2020

Voor vandaag lezen we:
Markus 11-13
Genesis 38-40
Spreuken 7-8

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 114-

Tekst voor meditatie:
• 1 Korintiërs 16:9

God gebruikt omstandigheden om een ​​deur in uw leven te openen of te sluiten. Met andere woorden, dit is ook een methode van Gods communicatie met de mens.

Paulus schreef aan de Korinthiërs:

“want daar is voor mij een grote en krachtige deur geopend, en er zijn veel tegenstanders.”
1 Korinthe 16:9 HSV

Het was niet de bedoeling dat Paulus in Efeze zou blijven, maar vanwege de behoefte (omstandigheden) van de mensen op dat moment, zag hij het als een geweldige gelegenheid voor christelijke dienstverlening die hem in die stad werd geboden. Hij zag het als Gods regeling voor een open deur.

Paulus vermelde ook zijn wens om in bepaalde gebieden te bedienen, maar de deuren daar waren gesloten.

Het Woord van God zegt bijvoorbeeld:

“En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe.”
Handelingen 16:6‭-‬7 HSV

Een gesloten deur betekent niet dat u Gods wil hebt gemist. Het betekent niet dat het Zijn wil niet is om iets te doen. Paulus evangeliseerde later in Azië. God leidde Paulus door een gesloten deur.

Zo leidt God ook door een gesloten deur en een open deur. Een deur kan worden gesloten omdat het geen juiste timing is in het plan van God. Later kan diezelfde deur voor u opengaan tot eer van God. Paul ervoer hetzelfde.

Daarom werken alle dingen mede ten goede voor hen die God liefhebben en die volgens Zijn voornemens geroepen.

Onthoud: God communiceert ook met u, door middel van een gesloten en een open deur.

Kijk opnieuw naar uw omstandigheden en u zult Gods stem horen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!