Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Handelingen 1-3
Romeinen 1

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 183 –

Tekst voor meditatie:
• Psalm 75: 7

Promotie is geen menselijk idee, maar die van God.

“Want niet uit het oosten of uit het westen of uit de woestijn komt het verhogen, maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander”.
Psalm 75:7‭-‬8 HSV

Hij is De God van verhoging, daarom zei Hij nadat Hij de mens schiep:

“En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!”
Genesis 1:28 HSV

Gods verlangen is dat we allemaal vooruitgang boeken in het leven, maar dit kan niet gebeuren zonder Zijn hulp. We moeten weten dat goddelijke promotie rust brengt en zo ook omgekeerd.

Het was nooit Gods bedoeling dat Adam vooruitgang zou boeken of dat hij verhoogd zou worden door zijn eigen kunnen. Daarom gaf Hij Zijn Woord aan Adam als richting naar verhoging toe.

“En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.”
Genesis 2:16‭-‬17 HSV

De val van de eerste Adam was omdat hij geen gehoor gaf aan Gods woord en als gevolg daarvan verloor hij zijn recht aan satan.

Dat betekent dat de instructies die u van God opvolgt, zeker geboorte zullen geven aan de verhoging die u wil.

“Wijzen zullen eer ontvangen, maar dwazen laden schande op zich [Jes.32:]”
Spreuken 3:35 HSV

We maken op uit de bovenstaande tekst: de wijzen hier zijn degenen die gehoor geven aan instructies en afhankelijk zijn van Gods kunnen, maar dwazen zijn zelfverzekerd.

Wees geen dwaas!

Onthoud: verhoging is niet voor dwazen!

Jezus Christus is wijsheid voor ons geworden. Laat Gods Woord het lamp en het licht zijn om u naar verhoging heen te leiden.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!