Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 1-3
Marcus 1-3
Genesis 28-30
Spreuken 2

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 110-

Tekst voor meditatie:
• Hosea 6:5

Het behaagt altijd de Heilige Geest wanneer we onderling afhankelijk jegens elkaar functioneren onder de leiding van Gods aardse geestelijke raad van vertrouwelingen; de vijfvoudige bediening (Efeziërs 4: 11-16).

Waneer u er een gewoonte van maakt om te luisteren naar de raad van deze vertrouwelingen en in praktijk brengt wat u hebt geleerd, dan bent u onder de leiding van de Heilige Geest.

“Maar sommigen van de Farizeeën die christen waren geworden, zeiden: ‘Als die mensen christenen willen zijn, moeten zij zich ook laten besnijden en de wetten van Mozes houden!’ De apostelen en leiders kwamen in een speciale vergadering bijeen om deze kwestie te bespreken. Na veel heen en weer gepraat stond Petrus op. ‘Broeders,’ zei hij, ‘u weet allemaal dat God mij uit uw midden heeft uitgekozen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de andere volken bekend te maken en hen tot geloof te brengen. God heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de Heilige Geest te geven. Hij maakt geen verschil tussen hen en ons. Doordat zij in Jezus Christus geloven, heeft Hij hun hart van kwaad gezuiverd. Wel, waarom wilt u het beter weten dan God, door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was? Wij geloven immers op dezelfde wijze als zij gered te worden, door de genade van de Here Jezus!’ Toen werd het stil in de bijeenkomst. Iedereen ging ervoor zitten om te luisteren naar wat Paulus en Barnabas te zeggen hadden. God had door deze twee mannen geweldige dingen en grote wonderen onder de vreemde volken gedaan.
Handelingen 15:5‭-‬12 HTB

Als u opmerkt in “Handelingen 15:28“, getuigt de Geest met de raad van de vijfvoudige bediening van hun beslissing over de heidense gelovigen in Christus. Lees Handelingen 15: 5–35.

De vraag is: als hun raad niet relevant was, waarom zou De Heilige Geest dan met hun geest getuigen?

“De Heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen verdere verplichtingen op te leggen dan deze noodzakelijke dingen:
Handelingen 15:28 HTB

Daarom komt er redding (een uitweg) in een veelheid van raadgevers. Wat God van ons wil, is altijd duidelijk en helder.

“Daarom heb Ik mijn profeten tot u gestuurd met de boodschap van oordeel en vernietiging. Wat ik van u wil is helder en duidelijk:”
Hosea 6:5 GNB
(letterlijk vertaald naar het Nederlands)

Daarom gebruikt Hij de vijfvoudige bediening als Zijn voorziening voor begeleiding, met Jezus Christus als Hoofd van Zijn Kerk door de hulp van de Heilige Geest.

Onthoud: God zal nooit de vijfvoudige bediening passeren om Zijn Kerk te bedienen.

Alles wat door Gods Geest geleid wil worden, moet onder de raad van Gods regerende vijfvoudige bediening vallen.

Open uw geest!

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!!!