Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Mattheüs 24-27
Genesis 24-27
Spreuken 1

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 108-

Tekst voor meditatie:
• Ezechiël 44: 23-24

Elke gelovige in Christus moet vertrouwen hebben in het leiderschap dat God in Zijn Kerk in Christus heeft geplaatst. In feite is de vijfvoudige bediening Gods voorziening voor Zijn Kerk. Dat betekent dat de raad van de vijfvoudige bediening belangrijk is voor ons als gelovigen in Christus.

“En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,
Efeziërs 4:11‭-‬14 HSV

De bovenstaande tekst is het doel van de vijfvoudige bediening en dat omvat ook Efeziërs 4: 15-16. Als dit de reden is voor de vijfvoudige bediening, dan is het belangrijk dat we aandacht besteden aan wat onze leiders te zeggen hebben en dat we het in praktijk brengen. Jezus Christus zal ons met de hulp van de Heilige Geest door de vijfvoudige bediening leiden.

“Zij moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein. Bij een rechtszaak moeten zíj optreden om recht te doen. Overeenkomstig Mijn bepalingen moeten zij die voeren. Op al Mijn feestdagen moeten zij Mijn wetten en Mijn verordeningen in acht nemen en Mijn sabbatten heiligen.
Ezechiël 44:23‭-‬24 HSV

Dat betekent dat we van de vijfvoudige bediening horen te leren om te weten hoe we de zaken van het leven moeten aanpakken. Wanneer u weigert onder leiding van de vijfvoudige bediening te komen, betekent dit dat u rebeleert tegenover Gods authoriteit en voorziening voor uw leven en dan is er geen manier waarop Zijn Geest u kan leiden.

Het Woord van God zegt: “de Geest en het Woord stemmen overeen”.

Het is uw taak als gelovige in Christus om onder de autoriteit en Gods voorziening van de vijfvoudige bediening te komen, omdat u Gods tuchtiging kunt ervaren of uzelf in de problemen kunt brengen door te denken dat u niemand nodig hebt om u te helpen of u raad te geven.

Niemand is zelfvoorzienend behalve God Zelf. Daarom moet u onder Zijn voorziening komen als u begeleiding van Zijn Geest verwacht.

Onthoud: de Geest van God werkt door middel van de vijfvoudige bediening om uw stappen te ordenen naar volwassenheid toe.

Open uw geest voor Gods voorziening geplaatst in uw leven!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!