En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is” Romeinen 12:2 HSV

De enige manier waarop we genezing en bevrijding ontvangen van de denkwijze die we hadden voordat we wedergeboren werden is door de Bijbel te bestuderen. Zonder Gods Woord, ook al bent u wedergeboren, kunt u uzelf nog steeds sprekend en handelend aantreffen alsof u niet gered bent.

Daarom zegt de Bijbel dat we de nieuwe mens moeten aantrekken. Elke keer dat we Gods Woord bestuderen, verandert de manier van ons denken terwijl we ernaar handelen. Dat betekent dat we ons met de nieuwe mens moeten bekleden.

..namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens, aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” Efeze 4:22-24 HSV

Ga naar Gods Woord en wandel in nieuwheid van het leven door uw denken te vernieuwen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij mijn handelswijze en zicht op veel situaties in mijn leven te veranderen door mijn denken te vernieuwen door Uw Woord in Jezus Christus machtige naam, amen.