Jezus antwoordde hem: “Als iemand Mij gehoorzaamt, zal hij doen wat ik Heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij Hem komen wonen. Maar wie niet van Mij houdt, trekt zich niets van mijn woorden aan. Wat Ik tegen u allen zeg, komt niet van Mijzelf maar van mijn Vader, Die Mij gestuurd heeft.” Johannes 14:23-24 HTB

Vandaag de dag zijn veel zogeheten gelovigen of wedergeboren Christenen bang om over hun geloof te praten. Zij durven het Evangelie niet te verkondigen, omdat zij zich daarvoor schamen, bang zijn hun vrienden of werk te verliezen of omdat ze vrezen dat mensen vreemd naar hen zullen kijken.

Liefde is een tweerichtingsverkeer. Onze liefdestest voor onze Here Jezus is het doen wat Hij van ons verwacht. Om de werken van Satan in de wereld of in ons leven te overwinnen, moeten we ervoor kiezen om Hem boven ons eigen leven lief te hebben. Zelfs als dat betekent dat we ons leven verliezen.

Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het Lam Zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken van hebben getuigd. Zij waren bereid om hun leven ervoor te geven.” Openbaring 12:11 HTB

Jezus zei: “Als we van Hem houden, zullen we doen wat Hij heeft gezegd.” De Bijbel zegt dat wanneer we angstig zijn en ons schamen om van Jezus Christus te getuigen naar anderen, het een teken is dat wij niet de Zijnen zijn.

Maar de lafaards, de ongelovigen, de mensen van wie Ik walg, de moordenaars, de mensen die ontucht plegen, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers staat wat anders te wachten. Het brandende zwavelmeer, de tweede dood.” Openbaring 21:8 HTB. (Lees ook Mattheüs 10:32-33)

We hoeven niet terug houdend te zijn en toe te laten dat een religieuze geest ons leven beheerst of dat we lauw zijn. De tijd is gekomen voor ons om onze liefde voor Jezus Christus te laten zien door te tonen waarin wij geloven.

Er is niemand die heel veel van iemand houdt zonder dit aan mensen te laten weten of bang te zijn om over diegene te spreken. Het is tijd dat u uw liefde voor Christus toont.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Vergeef mij dat ik mijn liefde voor U niet heb laten zien, vooral als het gaat om voor U uit te komen aan mensen en het bang zijn daarvoor. Ik bind de geest van angst in mijn leven en ik zet gezond verstand vrij in Jezus’ Naam. Help mij om Uw Woord altijd in de praktijk te brengen in Jezus’ Naam, Amen.