Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Jozua 19-21
Psalmen 54

-Voedsel tot overdenking dag 121-

• Jakobus 2: 1-6

God haat vooroordelen. Als we vooroordelen hebben in de omgang met mensen is dat een teken dat we niet functioneren in Gods liefde.

De Bijbel zegt: “Broeders en zusters, nu u gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, moet u geen onderscheid meer maken tussen rijk en arm. Stel u voor dat u bij elkaar bent en er komt iemand binnen met dure kleren aan en gouden ringen aan zijn vingers, en u doet onderdanig en zegt: ‘Gaat u maar hier zitten, meneer. Dit is een goede plaats voor u.’ Maar aan een arme man die tegelijk met die ander binnenkomt, schenkt u nauwelijks aandacht. Als u dan tegen hem zou zeggen: ‘Blijf daar maar staan, of ga ergens op de grond zitten,’ dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen. U zou zich laten leiden door verkeerde maatstaven. Luister naar mij, vrienden. God heeft de armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Het Koninkrijk van God is voor hen, want dat heeft God beloofd aan allen die Hem liefhebben. Hoe kunt u dan een arme man met minachting behandelen? Begrijpt u niet dat het de rijken zijn die u slecht behandelen en voor de rechtbank slepen?”
Jakobus 2:1‭-‬6 HTB

We mogen geen vooroordelen hebben in onze omgang met mensen, omdat Gods Woord ons sterk erop wijst onze naasten lief te hebben als onszelf.

Op de manier waarop we graag zelf behandeld willen worden, moeten we anderen ook behandelen.

Onthoud dat wandelen in Gods liefde is je naasten liefhebben als jezelf.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!