Scroll Top

Een nieuwe week is aangebroken! Tijd om er tegen aan te gaan Kom op ziel! Het is afgelopen met uitstellen… We gaan knallen deze week! Hoewel mijn geest graag als haantje de voorste voorop wilt lopen, wilt mijn ziel emigreren naar een onbewoond eiland. What to do? What to do?

Want het woord van God is vol leven en kracht. En het is scherper dan het scherpste zwaard. Het dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht.”
Hebreeën 4:12 BB
Dit is nou precies het kruispunt waar u elke keer op zal belanden: Is dit wat ik ervaar van binnen nou van God of niet? Het Woord van God is de enige wegwijzer die duidelijkheid hierin kan verschaffen. Gods Woord is namelijk de absolute Waarheid (Johan 14:6)! Alles in dit leven is gebaseerd op keuzes. Al bent u door onvoorziene omstandigheden in een situatie beland dan is de beslissing nog steeds aan u om erin te blijven of niet. Zelfs als u geen beslissing wil maken dan is dat al een beslissing op zich. Als Christen zijnde moeten we onze verantwoordelijkheid nemen: u heeft wilskracht van God gekregen om te kiezen wat u wilt. De vraag is: wat doet u ermee? Schuld geven aan een ander is het afschuiven van onze eigen verantwoordelijkheid!
maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” Filippenzen 3:14 NBG51

Apostel Paulus schreef deze krachtige statement in De Bijbel die mij persoonlijk bemoedigd om door te gaan. Ik kan wel blijven hangen in mijn verleden of blijven parkeren in mijn fouten maar wat heb ik eraan? Het is al gebeurd! Ik kan er niks meer aan veranderen maar ik kan er wel van leren! Halleluja Nadat ik God oprechte vergeving heb gevraagd en mezelf heb vergeven, is het tijd om verder te trekken! No time to waste!

Vaak leven we alleen maar van één hoogtepunt toe naar een ander. God wilt echter dat u van elk moment in uw leven geniet! Al die mensen die het perfect voor God willen doen: ze weten niet eens wat perfectie is want alleen God is perfect. De duivel misleidt ons omdat we Het Woord van God niet kennen! Het Woord van God leidt ons. Het is een Lamp voor onze voeten en een Licht op ons pad. Gods Woord is een stralend Licht dat ons de weg door het leven wijst (Psalm 119:105).
Jullie weten wel dat álle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen, moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen! En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen, kunnen niet maar doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Zíj doen dat om een aardse prijs te winnen. Maar wíj werken voor een eeuwige prijs! Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ook ik streng voor mezelf. Want anders word ik zelf ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb!”
1 Corinthiërs 9:24‭-‬27 BB
U bent met niemand anders in competitie dan alleen uzelf: Stay focused!

Comments (1)

Thank you dear deaconess? You always encourage me so!

Comments are closed.