Wat heb ik de afgelopen tijd veel geleerd! Ik lijk wel een abonnement te hebben op terechtwijzingen Hallelujah, prijs Jezus voor Zijn Liefde God wilt ontwikkeling blijven zien ook in mij als voorganger! Je kan natuurlijk niks verbeteren zonder correctie. Ik kan maar wil ook niet langer hetzelfde blijven! Pijnlijk voor mijn ziel maar goed voor mijn geestelijke groei! Stilstaan is achteruitgaan. Daarom ben ik dankbaar dat ik dagelijks groei en opbloei in die vrouw waartoe God mij heeft geroepen. Wetende dat het “ongoing process” is en dat er echt nog wel meer dingen op mijn pad zullen komen, blijf ik kijken naar Jezus (Hebr 12:2)Hij die een goed werk in mij is begonnen is getrouw om het te volbrengen tot een perfect einde (Filip 1:6)

God wilt dat we leren van de dingen waarmee we worden geconfronteerd. Maar hoe gaat u met een confrontatie om? Sommige gaan liever een confrontatie uit de weg. Onder het mom dat de liefde tal van overtredingen bedekt, zou u toch goed bezig moeten zijn als Christen? Het klopt dat u uw broedershoeder bent. De mantel van liefde beschermt en behoedt onze broeders en zusters tegen smaad en schande. U hoort ook zijn (of haar) fout niet aan de grote klok te hangen echter u heeft wèl de verantwoordelijkheid om een ieder in de liefde terecht te wijzen. Niet omdat u een Christen bent moet u maar over u heen laten lopen! Hallo! Wordt wakker! Nederig zijn betekent geen vernedering!

Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vleit met gladde tong.” Spreuken 28:23

Vaak verwachten we dat we dank gaan oogsten van degene die we terecht wijzen maar dat hoeft helemaal niet! Het is namelijk God die een Beloner is (Hebr 11:6) en een Waarmaker van Zijn Woord (Jesaja 45:23)! U wijst iemand terecht omdat het het zó hoort. Als u weet dat u iets moet doen maar het nalaat, zondigt u (Jacobus 4:17). Dus als u weet goed te doen maar besluit om het toch niet te doen dan bent u ongehoorzaam aan God!

God kijkt ook naar het motief van uw hart waarom u iemand wilt terecht wijzen. Als u alleen maar uw punt wil duidelijk maken dan heeft het niet langer meer iets met God te maken. God stelt het hart van mensen op de proef om te zien of zij oprecht zijn, want Hij ziet graag oprechte mensen (1 Kron 29:17) .

Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is, Hij voedt ons op om ons te laten delen in zijn volmaaktheid. Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest, de terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede brengen” Hebr 12:10‭-‬11

Als we mensen confronteren is omdat we willen dat Gods Woord zegen viert! Gods Woord is de Waarheid (John 14:6) en daarom onze Leiddraad! Niet onze gevoelens, gedachtengang of mening. We behoren dit te doen uit  (een puur motief) van Liefde. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede (1 Kor 14:33)

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.” Matteüs 5:9