Scroll Top

Wat een Early Morning Glory!??? Ooh wat houd ik van gebed!? En dan niet van dat suffe, stille of smeekachtige gedoe maar van BRUTE GEESTELIJKE OORLOGSVOERING gebeden. De Heilige Geest helpt ons in onze zwakheid want wij weten niet eens hoe wij behoorlijk moeten bidden maar Hij Zelf pleit voor ons als we in tongen bidden (Romeinen 8:26) U wilt resultaat zien als u bidt? Geef uzelf dan over aan De Heilige Geest! Ik weet niet van u… maar ik doe niet aan tijdsverspilling?

Bid, want dan zul je krijgen. Zoek, want dan zul je vinden. Klop, want dan zal er voor je worden opengedaan. Want iedereen die bidt, zal krijgen. En iedereen die zoekt, zal vinden. En voor iedereen die klopt, zal worden opengedaan. Als je zoon je om brood vraagt, geef je hem toch geen steen? En als hij om een vis vraagt, geef je hem toch geen slang? Dus ook al zijn jullie slecht, toch kunnen jullie goede dingen aan jullie kinderen geven. Dan zal jullie hemelse Vader toch zéker goede dingen geven als mensen Hem daarom bidden?” Matteüs 7:7‭-‬11 BB
U heeft niet want u vraagt niet! Of u gelooft niet dat God het u kan geven! Anders is het onwetendheid of passiviteit. Als ik ergens wel allergisch voor ben dan zijn het passieve Christenen! Alles overkomt hen maar… ze zijn zielig… het is altijd de schuld van anderen anders wel niet hun verleden… als het niet de dingen zijn die ze zijn overkomen dan is het wel de situatie waar ze zich in bevinden… kortom non-stop zelfmedelijden feestjes? Nee sorry, daar pas ik voor! Ik doe niet mee!
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.”
Lucas 10:19 NBG51
Hoe kan u na het lezen van deze Bijbeltekst nog passief toestaan dat dingen in uw leven u overkomen? Jezus heeft aan ons de macht gegeven! En niet zomaar macht maar alle macht over de duivel en al zijn demonen! Dus als u denkt dat ziekte (in welke vorm dan ook lichamelijk of geestelijk), pech, ongeluk(ken), vroegtijdige dood oké is dan heb ik nieuws voor u: HET IS NIET NORMAAL! Jezus is toch niet daarvoor gestorven? HALLOOOO!!! IS ER IEMAND WAKKER?!?
Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.” Jesaja 54:15‭-‬17 NBG51
bidt zonder ophouden” 1 Tessalonicenzen 5:17 NBG51
Als u in een kerk zit waar er niet wordt onderwezen over geestelijke oorlogsvoering en niet wordt gestreden dan zult u nooit kunnen wandelen in de kracht van Gods Geest! U dient als Christen strijdend te kunnen bidden! U bent geroepen om een soldaat te zijn in het leger van God en niet erbij te zitten als een zak aardappelen!!! Als uw voorganger(s) geen biddende mensen zijn dan hoe moeten ze over u waken? Hoe moeten de voorgangers dan in De Geest zien dat er iets met u aan de hand is? Bidt daarom voor uw voorgangers, uw kerk en iedereen in Het Koninkrijk van God dat ze hun plaats zullen innemen in De Naam van Jezus!