Predik het woord;… “ 2 Timotheus 4:2 SVV

Paul zei tegen Timotheus dat hij het woord moest prediken. Met andere woorden, Paul zei tegen hem dat hij het werk moest doen van een Evangelist.

Preken betekent het proclameren of verkondiging van iets. In dit geval gaat het om iemand over Jezus Christus onze Heer te vertellen.  

Het verkondigen van het Woord, genoemd het Evangelie, is niet alleen een opdracht gegeven aan de Pastoren of Evangelisten, het is een opdracht voor alle discipelen van Jezus Christus.

En Hij zeide tot hem: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. ” Markus 16:15-16

Jezus gaf aan al Zijn discipelen deze opdracht: Om het Goede Nieuws te verkondigen dat Hij leeft en dat hij voor de zonde van deze wereld is gestorven. We zijn allemaal geroepen om te prediken.

Laat vandaag aan iemand weten dat Jezus Christus de prijs voor hem heeft betaald om vrede te hebben. Het is tijd om te prediken.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Breng iemand op mijn pad vandaag, zodat ik hem kan vertellen over Jezus Christus onze Redder en Heer. In Jezus Christus machtige naam. Amen.