Scroll Top

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.” Markus 10:45 HSV

Jezus Christus kwam op aarde om onze te dienen en ook om ons te leren dienstknechten te zijn. Een dienstknecht is iemand die onder de autoriteit is en ook instructies opvolgt. Een dienstknecht gaat niet naar een plek zonder gestuurd te zijn.

Nu elke dienstknecht van God is iemand die onderwerpt aan God. Voorts kunnen we niet zeggen dat we ons onderwerpen aan God wanneer we ons niet onderwerpen aan elkaar en aan de autoriteit die boven ons is geplaatst.

Jezus Christus onze Meester laat ons Zijn dienstbaarheid zien door de voeten te wassen van Zijn discipelen en een criminele dood te sterven ten behoeven van ons.

op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien.” Johannes 13:4-7 HSV

Dus God Almachtig verwacht van ons dat we de voetstappen van onze Heer Jezus Christus volgen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om de houding van een dienstknecht te ontwikkelen door uw doel in het leven van anderen te dienen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Submit Yourself To God (part 15) Vandaag Onderwerp uzelf aan God (deel… Vandaag […]

Comments are closed.