Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.” 1 Petrus 5:8-9 HSV

Het Woord van God is het Woord van geloof en het Woord van God is God. De Bijbel zegt: ” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.” Dus we kunnen het geloof niet uitoefenen zonder het te horen en onszelf over te geven of te onderwerpen aan wat we horen. Pas wanneer we onszelf eerst onderwerpen aan Gods Woord kunnen we weerstand bieden aan of autoriteit uitoefenen over satan en zijn trawanten.

Onderwerp u dus aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.” Jakobus 4:7 HSV  

We kunnen de volgorde niet omkeren. Daarom lijden veel wedergeboren kinderen van God Almachtig aan nederlaag.

Breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in Mijn huis is. Beproef Mij toch hierin, zegt de HEERE van de legermachten, of Ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen, en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn.” Maleachi 3:10 HSV

Hij zei niet breng tienden omdat u miljoenen op uw rekening hebt. Hij zei breng tienden van wat u ontvangen hebt en ik zal uw inkomen zegenen en vergroten. Hij is degene die zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Dus zelfs het kleine beetje dat we hebben is van Hem. Als we ons onderwerpen aan de Bijbeltekst van tienden brengen, kunnen we vrijmoedig tegen de duivel zeggen: Ga weg uit mijn financiën, want ik breng mijn tienden en ik beveel ook dat er financiële overvloed naar mij toekomt in Jezus Christus machtige Naam.

Zo oefenen we de autoriteit uit om weerstand te bieden aan satan. De overwinning op satan begint met het eerst onderwerpen aan God Almachtig.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bied weerstand aan satans aanvallen op mijn leven door niet te onderwerpen aan U in Jezus Christus Machtige Naam. Amen.