Heb je ooit ook wel eens gedacht dat je het bij het rechte einde had maar dan blijkt het helemaal niet zo te zijn?? Aannames maken is funest in communicatie maar toch doen we dat elke dag. Waarom eigenlijk? Wat is het dan wat ons triggert om te denken dat we het wel beter weten?

Hij houdt zijn gedachten voor zichzelf en al nodigt hij u vriendelijk uit, in zijn hart meent hij dat niet.” Spreuken 23:7 HTB
Zoals een mens denkt in zijn hart zó is hij ook! Het punt alleen is dat je niet aan de buitenkant van iemand kan zien wat er in zijn hart afspeelt. Het is dus heel misleidend om iemand te beoordelen op zijn uiterlijk of gedrag. Het komt namelijk niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan (1 Samuël 16:7 NBG51).
God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest van een mens weet wat er in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft.” 1 Corinthiërs 2:10‭-‬12 HTB

Alleen God kan je openbaren hoe de vork in de steel zit! De Heilige Geest, ook wel de Geest van de Waarheid genoemd, leidt ons tot de volledige waarheid. Het is Zijn taak om ons de hele waarheid te laten zien èn wat er in de toekomst gaat gebeuren (Johannes 16:13). Dus waarom niet gebruik maken van deze bovennatuurlijke inlichtingendienst?

Het had me heel wat teleurstellingen bespaard en irritaties als ik dit eerder had geweten. Want mijn analytisch vermogen is beperkt doordat ik alleen zaken natuurlijk kan waarnemen. Nu dat ik weet dat alles een geestelijke oorsprong heeft ben ik voorbij het station: “Zo zou ik het zelf nóóit doen!” Mensen zijn nou eenmaal niet zoals jij en ook niet hetzelfde! Als je iets niet begrijpt van een ander, schakel dan De Heilige Geest in voordat je snel een conclusie trekt! Je kan echt voor schut staan als je iemand verkeerd heb geïnterpreteerd of vals heb beschuldigd! Ik heb geleerd dat je beter luchtig (dus als je emoties zijn gezakt) kan vragen aan de persoon of het werkelijk is wat je denkt. Want niets is wat het lijkt!
Als je meteen reageert zonder goed te luisteren, ben je een dwaas en maak je jezelf belachelijk.” Spreuken 18:13 BGT