Tegenwoordig met alle sociale media kan iedereen zijn ongezouten mening geven. Het lijkt wel of het normaal is om van alles en iedereen wat te vinden. De tijden dat je neutraal bent, zijn voorbij. Het is ook gewoon niet mogelijk om onpartijdig te zijn. Tenzij het om geslacht gaat natuurlijk dan is het ineens wel hip om onzijdig te zijn.?

Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de wereld sluit, dit betekent dat u een vijand van God bent? Wie voor de wereld kiest, maakt zichzelf tot vijand van God.” Jakobus 4:4 HTB
U kunt niet met één been in de wereld staan en met de ander denken God te kunnen dienen. Als u nog op twee gedachten hinkt, kies vandaag dan wie u wèl wilt dienen. Want als u twijfelt, lijkt u  op een golf van de zee die door de wind steeds een andere kant wordt opgejaagd. Als u twijfelt, zal u niets van de Heer krijgen. U weet dan namelijk zelf niet wat u wilt en bent onzeker bij alles wat u doet (Jacobus 1:6‭-‬8 BB). Geen keuze maken is ook een keuze! U kunt niet standvastig zijn als Jezus niet de stabiele factor is in uw leven!
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon (afgod van geld).” Matteüs 6:24 NBG51
Onderzoek vandaag wie of wat er zit op de troon van uw hart. Wie voert nou de boventoon in uw leven? Wie trekt het meest uw aandacht? Wie of wat houdt u zo de hele dag bezig? Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn (Matteüs 6:21 NBG51).
Het is niet zo dat jullie Míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen.” Johannes 15:16 BB