Wist u dat uw hart de poort is van uw geest? Dit betekent dus dat u niet alles en iedereen aan uw poort kunt toelaten. Uw poort moet goed beveiligd zijn want u bent te kostbaar dat iemand u overweldigd! Uw hart is een schat die u goed moet bewaken! Bent u beschermend genoeg als het aankomt op uw hart?

Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven.” Spreuken 4:23 BB

U bent degene die verantwoordelijk is voor wie en wat er in uw hart komt. De Bijbel zegt duidelijk dat sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar (Matteüs 11:12 NBG51). Het Koninkrijk waar u dus toebehoort is voor agressievelingen in De Geest. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken (2 Korinthiërs 10:3‭-‬4 NBG51).

U kunt het simpelweg niet permitteren om lang na te denken over gedachten die niet in lijn zijn met Gods Woord. U kunt satan toch niet toestaan om constant over u heen te braken? Halllooooo! Wanneer staat u op? Wanneer neemt u autoriteit over hem en de gedachten die hij afvuurt om u zo te kwellen? Doe uw mond open en spreek ertegen!

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.” Marcus 11:23 NBG51
Er verandert niks in uw leven als u er niet tegen spreekt! De hoogste tijd dus dat u assertief en agressief wordt in De Geest! Want zij die God kennen en Hem trouw zijn, zullen sterk worden en dappere daden verrichten (Daniël 11:32 HTB). Trouw betekent dat u niet verandert ook al veranderen de omstandigheden wel. God wilt dat u consistent en volhardend bent zodat u resultaat ziet! Hallelujaaa! Het is dus niet de bedoeling dat u eens een keer de duivel weerstaat. NEEHEEE!!! U moet weerstand blijven bieden door in de aanval te blijven gaan in de Naam van Jezus!
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” Lucas 10:19 NBG51
Last van vervelende gedachten? Het is met uw eigen toestemming! Breng die gedachten onder de gehoorzaamheid van Christus Jezus! U voelt zich vervelend of niet lekker in uw vel? Spreek tegen uw hormonen en/of emoties in balans te komen in de Naam van Jezus! Als u last heeft van ongewensde gasten dan zet u ze toch ook buiten de deur? En voor een vreemdeling doet u toch ook niet de deur open? Waarom dan wel voor ongewenste gedachten en gevoelens? Wees agressief aan uw poort!!!
Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.” Psalmen 18:30 NGB51