Tegen de tijd dat Ik, de Mensenzoon, terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach.” Lucas 17:26

Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, er zware tijden komen. Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door-en-door slecht zijn.” 2 Timotheüs 3:1-2

Maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden.” 1 Timotheüs 4:1

We leven in een tijd waar veel Christenen worden misleid en afvallen van Het ware geloof (Mattheüs 24:10). De wereld weet niet waar zij het moet zoeken met als gevolg de zichtbare verharding in onze samenleving. Godzijdank hebben wij een levende kompas in ons wonen voor richting: De Heilige Geest.

De Heilige Geest Zijn taak is ons op de volledige waarheid te wijzen en ons dit te laten weten. De Heilige Geest spreekt en Hij maakt ons bekend wat er in de toekomst te wachten staat (Johannes 16:13)!

Als kind van God hoort u geleid te worden door Gods Geest (Romeinen 8:14). De Heilige Geest manipuleert of dwingt niemand. God is Zelf liefde (1 Johannes 8:4)! De Heilige Geest werkt dus ook door liefde want dat is Zijn natuur.

In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst…”
1 Johannes 4:18

Waarom zou u dan angstig door het leven zou gaan? Wat zou het verschil zijn met de mensen in de wereld? Het is juist in die intimiteit met God, in de relatie met God als onze Hemelse Vader dat Hij spreekt (Romeinen 8:15)! De Heilige Geest spreekt tot onze geest. Dit is zo’n innerlijke overtuiging dat u weet dat Hij heeft gesproken (Romeinen 8:16). U bent Gods kind, God zal altijd tot u spreken. Dit is uw zekerheid dat u er nooit alleen voor staat!

Wilt u de Heilige Geest beter leren kennen? Wilt u in een diepere relatie met Hem gaan in uw geestelijke wandel?

Laten we samen bidden en zeg hardop:

Lieve Heilige Geest,

ik ben ervan bewust dat ik Uw leiding nodig heb. Vergeef mij in de Naam van Jezus als ik U heb genegeerd of als ik U verdrietig heb gemaakt met mijn handelingen. Ga Uw gang in mijn leven Heilige Geest, vandaag geef ik de regie uit handen! Ik wil U beter leren kennen in Jezus Naam. Help mij, leid mij en maak mij die persoon waartoe U mij heeft geschapen in de Naam van Jezus. Ik wil dat U meer tastbaar en zichtbaar wordt in mijn leven. Wees U alstUblieft mijn beste Vriend die reëler is dan welk persoon in mijn leven. Ik wil een persoonlijke ervaring met U Heer hierin. Vol verwachting kijk ik uit naar wat U gaat doen! Dank U Heer, met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen.