Ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. De schepping ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn. De hele schepping is namelijk onderworpen aan dood en verval, hoewel niet uit eigen vrije wil. God heeft dat gedaan als gevolg van de zonde. Maar er is hoop!” Romeinen 8:18-20

Terwijl het Lichaam van Christus zich opmaakt voor een seizoen van manifestatie, wordt het alleen maar meer duister en kil in deze wereld. We leven in de laatste der dagen: het is eindtijd! De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden (1 Petrus 5:8). Satan weet dat zijn tijd kort is, daarom gebruikt hij al zijn kracht om, juist nu, zoveel mogelijk mensen met hem mee te sleuren naar de hel.

Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden.” Mattheüs 24:12-13

God bewaart de voeten van Zijn gunst genoten (1 Samuël 2:9). God weet precies wie wie is. God kent degene die Hem liefhebben en Hem dienen met een rein hart. Zij aanbidden Hem in Geest en in waarheid. Het is tijd dat u serieus wordt met uw leven met God. Spelletjes spelen met de zaken van De Heer moet afgelopen zijn! Bent u klaar als Jezus komt? Heeft u genoeg olie in uw lamp? (Mattheüs 25:8-13)

Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Openbaring 2:29