In ons leven zijn er specifieke momenten die als “omslagpunt” gelden. Dit zijn de momenten dat u niet veel slaapt. Waarom? U voert een persoonlijke oorlog tegen satans legermacht. U kijkt de vijand recht in zijn ogen aan om een einde aan de zaak te maken. Met andere woorden, op sommige aspecten van uw leven moet het op een confrontatie komen!

Elke grote oorlog heeft een specifiek omslagpunt gehad waar werd bepaald welke partij uiteindelijk zou winnen.

Sommige generaals noemen dit “het beslissende moment” waar de oorlog letterlijk werd gekeerd! Waarom? De schijnbare onderliggende partij was vastgesloten om op te staan en om in de aanval te gaan. Niet langer bleef het in de verdedigende houding zitten maar het vocht terug! 

Moet iets in uw leven komen tot een beslissing? Heeft u uw omslagpunt bereikt? Wilt u dat, eens en voor altijd, de oorlog in dit gebied in uw leven omkeert? Dat kan! En God helpt u daarbij!

Zoals David zei: “Hij oefent mijn handen, zodat ik in oorlogstijd kundig de wapens kan hanteren. Ik achtervolgde mijn vijanden en rustte niet tot ik hen had vernietigd. U hebt mij kracht en sterkte gegeven om de strijd aan te binden, U liet mij de een na de ander overwinnen.” Psalm 18: 35, 38, 40

Verklaar satan de oorlog vandaag en neem een nieuwe positie in. Besluit dat God u bewapent met alle kracht die u nodig heeft om aanvallend de vijand van uw ziel te achtervolgen en de strijd voor eens en altijd te winnen! 

Laten we samen bidden. God houdt van u en Hij wilt uw gebed verhoren. Zeg dit gebed hardop met mij: 

Hemelse Vader,

Dank U wel voor Uw Woord dat mij al de kracht, moed en wijsheid geeft voor de strijd. Laat het Bloed van Jezus mij reinigen van elke dode werken! Dit gevecht moet ik winnen van de duivel in de Naam van Jezus! Die verdedigende houding is voorbij! Ik accepteer geen enkele  bombardement van satan in Jezus Naam! Dit is mijn omslagpunt! Ik kies ervoor te blijven staan en ik ga in de aanval! Mijn absolute overwinning is in U, Jezus! Laten mijn handen getraind zijn om oorlog te voeren!

In Jezus Naam, Amen.