Scroll Top

Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.”
‭‭Romeinen ‭8:6-7‬ ‭HSV

Zolang ons verstand niet vernieuwd is door Gods Woord is het moeilijk voor ons om ons te onderwerpen aan Gods wil. Ons verstand wil dingen altijd begrijpen voordat het ze doet. Maar de dingen van de Geest zijn tegenovergesteld aan de manier van hoe ons denken werkt. Het begrijpen met ons verstand gebeurt alleen wanneer we Gods Woord gehoorzamen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom velen God hebben beperkt in hun leven. Ze proberen het te begrijpen voordat ze doen, in plaats van doen voordat ze het begrijpen. Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal van Naäman.

Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn! Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond, als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar.”
‭‭2 Koningen‬ ‭5:9-15‬ ‭HSV‬‬

Naäman miste bijna zijn wonderen omdat hij God probeerde te begrijpen met zijn verstand.

Vandaag is een nieuwe dag, met verse mogelijkheden. Gisteren is voorbij. Verander je berekening in uw wandel met de Heere en ik verzeker u dat u binnenkort een getuigenis zult hebben in Jezus’Naam.

Horen + Doen = Manifestatie + Begrijpen

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U dat U mij een horend oor geeft en een gehoorzaam hart. Ik weiger dat mijn manier van denken in de weg staat van Uw zegeningen voor mijn leven. Ik geef mijn verstand over aan de volledige gehoorzaamheid aan de stem van Christus en Zijn Woord in Jezus’Naam. Amen.