Want U doet mijn lamp schijnen, HEERE, mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:28 HSV

Meestal willen we dat God ons leidt zonder Gods Woord te bestuderen. Gods Woord is ons licht, zonder licht kan niemand zien. Hetzelfde geldt voor Gods Woord voor ons allemaal. Ik spreek over iedereen in de leven, zowel gelovigen in Jezus Christus als niet-gelovigen zonder Jezus Christus in hun leven.

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.” Johannes 1:4,9 HSV

Dus als Jezus Christus het waarachtige licht is, dan is elk ander licht nep. U kunt zich bijvoorbeeld heel ziek voelen op dit moment en de doctoren hebben u al afgeschreven. En plotseling komt u deze twee prachtige tekst in Gods Woord tegen.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem Mijn heil doen zien. Psalmen 91:15-16 HSV

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het houd, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. 1 Petrus 2:24 HSV

Deze twee prachtige Bijbelteksten zijn gekomen om licht te schijnen in uw situatie. Allereerst, God wil niet dat u vroegtijdig overlijdt, maar hij wil u behagen met een lang leven. Ten tweede, Jezus nam uw ziekten op Hem op het kruis in ruil voor uw genezing. Als u aanspraak maakt op deze twee Bijbelteksten, dan zal de kracht van de levende Christus zich manifesteren in uw vlees en dat is uw licht.

Dus we lopen heel veel mis als we de Bijbel niet bestuderen. Het Woord van God is ons licht.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Verlicht mijn duisternis vandaag als ik Uw Woord bestudeer in Jezus Christus machtige naam, amen.