Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;  onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Kolossenzen 3:16 HSV

De meeste kinderen van God hebben een gebrek aan wijsheid omdat ze het weigeren om Gods Woord te bestuderen. Dit leidt ertoe dat ze uiteindelijk emotionele keuzes maken. De Bijbel zegt Jezus Christus ons, wedergeboren Christenen, wijsheid is geworden. En Jezus Christus is het Woord van God. Dus we kunnen een hoop wijsheid mislopen wanneer we ervoor kiezen om het Woord niet te bestuderen.

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Johannes 1:1 HSV

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,” 1 Korinthe 1:30 HSV

Dus maak uzelf wijzer vandaag door Gods Woord te bestuderen in Jezus Christus machtige naam.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ontvang vandaag wijsheid terwijl ik Uw Woord bestudeer in Jezus Christus machtige naam. Amen.