Scroll Top

Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Om een uur of vier in de morgen liep Jezus over het water naar hen toe. Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust. “Wees maar niet bang; Ik ben het.” Petrus riep: “Here, als U het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar U toe mag komen!” “Goed”, riep Jezus. “Kom maar!” Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De golven waren erg hoog! De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. “Here, help mij!” schreeuwde hij. Jezus stak hem Zijn hand toe en trok hem uit het water. “Och, twijfelaar”, zei Hij, “waarom heb je zo weinig vertrouwen in Mij?” Mattheus 14:24-31 HTB

Vandaag zijn velen angstig omdat hun focus niet op Jezus is, maar op de slechte omstandigheden om hen heen.

Mijn nadruk op de bovenstaande tekst ligt op Peter die zijn focus van Jezus Christus onze Heer afhaalde, terwijl hij Zijn woord had om over het water te lopen. Het valt u misschien op dat Peter heel goed begon door over het water te wandelen, maar het moment dat hij zijn ogen van Jezus Christus (het Woord) afhaalde, en zich op het water begon te richten waar Jezus Christus hem had gevraagd overheen te lopen, begon hij te zinken.

Vandaag zijn velen net als apostel Peter. Sommigen durven zelfs het Woord niet uit te oefenen, doordat ze alleen maar de onmogelijkheden zien. Sommigen die bezig zijn met het te uitoefenen zijn afgeleid door de omstandigheden om hen heen, dus ze beginnen te zinken.

Vandaag als medewerker van Jezus Christus, dring ik erbij u op toe door de Geest van de Allerhoogste God om gefocust te blijven op Uw Opdracht en elk Woord te geloven die u ontvangen hebt van onze Heer Jezus Christus en om twijfel te weigeren.

Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God. ” Hebreeën 12:2 HTB

BLIJF GERICHT OP JEZUS CHRISTUS. Niemand kan met God Almachtig wandelen wanneer uw ogen niet gericht zijn op Hem.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik wordt niet bewogen door wat ik voel of zie, maar ik word bewogen door het Woord van God in Jezus Naam. Ik verklaar dat mijn focus op Jezus Christus mijn Heer gericht is. Amen.

Comments (1)

[…] Stay Focused Vandaag Blijf gefocust Vandaag […]

Comments are closed.