Scroll Top

Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.” Openbaring 2:1-4 HSV

De kerk was heel erg bezig met dingen te doen voor God, maar ze waren hun eerste liefde verloren. U weet wanneer iemand verliefd is, dan wil hij of zij tijd doorbrengen en intiem zijn met hun geliefde.

Het is tijd dat we terug gaan naar onze eerste liefde.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om terug te gaan naar mijn eerste liefde voor U in Jezus Christus machtige Naam. Amen.