Scroll Top

Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.” 1 Timotheüs 4:8 HSV

Bidden in de Geest met de hulp van de Heilige Geest brengt uw lichaam gezondheid of genezing. De Engelse “Living Bible” vertaling zegt: “geestelijke oefening werkt net als een tonic.”

Het woord tonic betekent:

– Iets dat ervoor zorgt dat u zich gezonder voelt en ontspannend;

– Een medicijn die u terugbrengt naar een normale mentale of fysieke gesteldheid;

– Het is een middel of medicijn die voor herstel of verbetering van gezondheid of welzijn moet zorgen.

Dus de Bijbel zegt dat geestelijke oefening als een tonic is.

Dus bidden in de Geest, wat een geweldige geestelijke oefening is, brengt uw lichaam genezing en het reinigt ook uw lichaam. Het helpt ook tegen mentale onstabiliteit en het is goed voor uw fysieke gesteldheid.

Daarom vermaant het Woord van God ons om continue vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurde in Handelingen 2:3-4. Lees dit alstublieft.

Bent u ziek of kampt u vaak met een mentale depressie? Begint u dan met het bidden in de Geest met de hulp van de Heilige Geest in de praktijk te brengen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij voorziet van een goede gezondheid en een goede fysieke en mentale gesteldheid terwijl ik in de geest bid met de hulp van de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam, Amen.

Comments (1)

[…] Praying in the Spirit Is Healthy Vandaag Bidden in de Geest is gezond Vandaag […]

Comments are closed.