U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.” Psalmen 16:11 HSV

Meestal zoeken we naar vreugde in dingen of mensen. Welnu, vreugde komt voort uit de dingen die we ontvangen. Een geschenk of de waardering van iemand krijgen, kan u blij maken, echter tijdelijk. Maar de eeuwigdurende vreugde, die alleen van God Almachtig komt, is voor eeuwig.

Wanneer u de vreugde van de Heer hebt, kunt u altijd blij en tevreden zijn met uw leven. U kunt ook blij zijn met de dingen die u hebt, maar niet vreugdevol of tevreden. Dit omdat tevredenheid God Almachtig is en geen dingen.

Wanneer we bidden in de Geest met de hulp van de Heilige Geest, nemen we deel in de vreugde van de Heer. Hij, God Almachtig, vervuld ons met Zijn vreugde en zorgt ervoor dat we vreugdevol zijn zelfs te midden van vervolgingen of beproevingen.

De Bijbel zegt: “Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden.”

Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen.” Jakobus 5:13 HSV

Waarom gebed? Het sterkt u om voorwaarts te gaan. Maar deze sterkte komt voort uit de vreugde van de Heer.

Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.” Nehemia 8:11 HSV

Dus we krijgen alleen blijdschap in Gods tegenwoordigheid. En één van de manieren is door te bidden in de Heilige Geest.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verklaar dat de geest van vreugde heerst over mijn dag terwijl ik bid in de Heilige Geest in Jezus Christus machtige Naam. Amen.