Laten we gaan staan en De Here loven en prijzen!”

Volgzaam staat het kerkpubliek op en wacht af op het volgende commando dat wordt gegeven. Is dit hoe het gesteld is met Christelijk Nederland? Is de aanbidding aan De Here een ritueel wat routinematig wordt herhaald?

De meeste Christenen doen dingen omdat het van hen wordt verwacht. Maar we leven niet voor mensen! We leven voor God! Beseft u wel dat u continue in de tegenwoordigheid van God leeft? Wat dat betreft is aanbidding niet een handeling maar een levensstijl.

Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.” Romeinen 12:1

Aanbidding is een zaak van het hart. Uw aanbidding naar God toe, komt voort uit de relatie die u met God heeft. De manier hoe u aanbidt, geeft weer hoe kwetsbaar u zichzelf kunt opstellen naar Hem toe.

maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” Johannes 4:23-24

God wilt echte en eerlijke aanbidding. U gaat niet staan omdat de koorleider dat vraagt maar u beseft dat Jezus aanwezig is en niemand kan in de aanwezigheid van De Koning der koningen zitten! U heft uw handen op omdat u zich overgeeft aan God. U weet dat er niemand is die u kunt helpen of u zodanig kan vervullen met voldoening als Hem. U knielt, want wie kan staan voor God Almachtig? De Schepper van hemel en aarde aanbidden wij! U ligt gestrekt voor Zijn Aangezicht omdat woorden tekort schieten voor Zijn Barmhartigheid, Genade en Liefde.

Met hart en ziel wil ik de Here prijzen en zijn heilige naam loven. Mijn ziel, prijs de Here en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte. Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden. Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger. De Here helpt allen die verdrukt worden, Hij laat het recht voor hen zegevieren.  De Here is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.  Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen.” Psalmen 103:1-6, 8, 10

Wat een geweldige God dienen wij! En Hij wilt ook nog onze Hemelse Vader zijn! Een Papa en Vriend waar u op aan kan. Hij stelt u niet teleur en laat u nooit in de steek (Mattheüs 28:20).

Het is tijd voor zelfonderzoek op het gebied van aanbidding aan De Here. U eert God toch niet met uw mond maar in uw hart moet u niks van Hem hebben? Want waar uw schat is, daar zullen ook uw hart en gedachten zijn (Lucas 12:34).

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik bekeer mij van elk religieus gedrag in de Naam van Jezus. Heer, ik besef dat ik veel bewuster met U moet omgaan dan dat ik doe. Reinig en heilig mij met Uw kostbaar Bloed van dode werken in Jezus Naam. Heilige Geest, ik stel mij voor U open om een ware aanbidder te zijn in Uw tegenwoordigheid. Leer mij Heer om te leven in aanbidding zodat ik U behaag. Ik houd van U en ik strek mij uit naar meer van U. U moet meer worden en ik steeds minder. Dank U Jezus voor dit moment.

In Jezus Naam, Amen.