Scroll Top

…‘De Here kent de mensen die echt bij Hem horen,’ en ‘Wie zichzelf een christen noemt, zou niets verkeerds moeten doen en niets verkeerd moeten zeggen.’ In een groot huis heeft men niet alleen borden van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De dure borden worden voor de gasten gebruikt en de goedkope voor dagelijks gebruik.” 2 Timotheüs 2:19-20

Elke Christen krijgt te maken met het karakter van andere Christenen. Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander (Spreuken 27:17). Het is dus niet vreemd dat we in Gods Huis worden geconfronteerd en gevormd door onze eigen broeders en zusters. Een aanvaring is natuurlijk nooit leuk. Toch moeten deze confrontaties er zijn, want het doel is dat wij hierdoor Jezus beter leren kennen, naar Hem worden gevormd en dat Hij de band onderling verstevigt.

In situaties wordt uw eigen karakter in Christus gevormd. De karaktervorming gaat ten koste van uw ziel (wat u vindt, voelt, denkt en wilt) en dat is pijnlijk! Als Jezus meer in u moet worden dan moet u sterven aan u zelf (Galaten 2:20). U volgt Jezus Zijn wil voor uw leven op. De meeste Christenen hebben moeite hiermee maar dit is de uitgelezen kans om te groeien. U wordt gesnoeid en u ervaart groeipijn maar het hoort bij het proces!

Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen.” Johannes 15:1-2

Op dit punt wordt het duidelijk of u een bekeerling bent of een discipel. Een bekeerling is een gelovige die van geloofsovertuiging is veranderd maar niet zijn leven wilt veranderen conform zijn geloof. Een discipel echter is een gelovige die het Woord van God in praktijk brengt. Een discipel volgt Jezus en past het Woord toe in zijn eigen leven. Elke dag maakt een discipel de keuze om Jezus te blijven gehoorzamen want dat is zijn levensstijl!

Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” Johannes 15:4-5

Door veel vrucht te dragen, bewijzen jullie mijn leerlingen te zijn. Daardoor wordt duidelijk hoe glorierijk mijn Vader is.” Johannes 15:8

De Heer is als de pottenbakker en Hij werkt aan Zijn draaischijf. Als een kruik die Hij onder handen heeft, niet goed is dan kneedt Hij het weer tot een klomp klei en begint opnieuw (Jeremia 18:3-4). De Here wilt ons vormen zodat wij op Hem lijken maar laten we dit toe? Zijn wij bereidwillig om te worden zoals Jezus?

Jezus wilt u gebruiken als Zijn vertegenwoordiger. Zijn karakter in u maakt namelijk het verschil! U bent het licht in deze duistere wereld. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren (Mattheüs 5:16). Als u God toestaat om u te vormen dan leren mensen Jezus kennen en willen zij Hem aannemen als hun Heiland en Verlosser!

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U zoals ik ben. U kent mijn tekortkomingen. DankUwel dat het Bloed van Jezus mij heiligt en betere dingen over mijn leven uitroept. Reinig mij van dode werken in de Naam van Jezus. Heer, ik wil mijzelf overgeven aan Uw karaktervorming. Ik bind en bestraf elke satanische tegenwerking hierin in Jezus Naam. Ik vernietig elk bolwerk in mijn ziel in de Naam van Jezus! Ik ben hier om Uw wil te doen en dat U gezien kunt worden door mij heen. Ga Uw gang Heer. Ik stel mij open voor de werking van Uw Geest in Jezus Naam. Dank U Jezus dat U mij mooier maakt. Dank U dat elke knie moet buigen en elke tong moet belijden dat U Heer bent ook in mijn leven. Wat een voorrecht dat ik een vat mag zijn dat u wilt gebruiken! Nogmaals dank ik U hiervoor!

In Jezus Naam, Amen.