Hij moet groter worden en ik steeds kleiner.” Johannes 3:30

Het leven voor Christus is een onzelfzuchtig leven. Vaak associeert men dat met het leven van een monnik. De attributen die daarbij worden gemaakt: geïsoleerd zijn van de maatschappij, toegewijd zijn aan God door middel van bidden en vasten en geheel het leven inzetten voor anderen. Nu zijn dit op zich geen verkeerde attributen maar de uitwerking en het resultaat moeten er ook naar zijn! God heeft namelijk nooit voor ogen gehad dat wij ons zelf moeten isoleren van de maatschappij. Of dat wij een eigen wereld moeten creëren hier op aarde zoals men vaak ziet bij sektes. Hoe moeten de mensen dan kunnen zien dat Jezus bestaat? God wilt juist dat wij leven in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld zijn wij als sterren die het licht van God uitstralen (Filippenzen 2:15).

Onzelfzuchtig zijn betekent het afleggen van uw wereldse metaliteit. Het karakter van Jezus wordt geleidelijk steeds meer zichtbaar. De wijze hoe uw zaken aanpakt, beslist en uitwerkt zijn nu op Gods manier. Hoe u nu praat, gedraagt, denkt en voelt veranderen naar Jezus Zijn natuur (2 Korinthiërs 5:17). Kortom het is verandering die van binnenuit uw hart naar buiten toe plaats vindt.

Dat dit veranderingsproces niet over één nacht ijs gaat moge duidelijk zijn. Hoe weten wij hoe de natuur van Christus eruit ziet? Door te spiegelen met het Woord van God! Door het blijven horen van het Woord van God krijgt u geloof (Romeinen 10:17) en dat is mooi! Maar daar moet u niet blijven hangen! U moet uw geloof in werking zetten zodat u resultaat kunt zien in uw leven!

Want als u alleen maar luistert en niets doet, lijkt u op iemand die in de spiegel heeft gekeken en meteen daarna weer vergeten is hoe hij er uitziet. Maar als u zich blijft verdiepen in Gods wet die vrijheid brengt, en die niet alleen goed onthoudt maar er ook naar leeft, dan zal God u zegenen in alles wat u doet.” Jakobus 1:23-25

God zij dank, door Jezus Christus voert Hij ons mee in zijn overwinning en gebruikt Hij ons om Zich overal bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden (2 Korinthiërs 2:14).

Bent u klaar om Jezus te laten zien in deze wereld? God wilt u gebruiken en Zijn licht en de aangename geur van Christus door u verspreiden! Stelt u zichzelf beschikbaar vandaag? Het is niet langer meer ik maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20)… een onzelfzuchtig leven om de wil van onze Hemelse Vader te doen.

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik stel mijzelf beschikbaar voor uw dienst. Ik besef dat dit een keuze is die ik elke dag opnieuw weer moet maken. Reinig en heilig mij met het kostbaar Bloed van Jezus. Laat alles wat in de weg staat om mij over te geven, vernietigd worden in de Naam van Jezus. Ik bind en bestraf elke satanische werking in mijn leven. Laat de natuur van Christus zichtbaar zijn in mij in Jezus Naam. Heer, kom tot Uw doel in mijn leven. Laat mij leven zoals het U behaagt. Ik houd van U. Ik ben Uw kind en laat de wereld dit ziet zodat Jezus gezien mag worden in mij! Zo dankbaar dat ik dit mag doen voor U.

In Jezus Naam, Amen.