U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.” Deuteronomium 8:1-2 HSV

De duivel gebruikt beproevingen om te zorgen dat we twijfelen aan Gods integriteit of vraagtekens te hebben over Zijn integriteit, maar God gebruikt de beproevingen om onze liefde voor Hem te op de proef te stellen. Om te weten wat in ons hart en verstand is. Om te weten wat ons motief is om Hem te dienen of volgen. Om te zien of wij getrouw zullen blijven, zelfs in het lijden. Het is makkelijk om God te dienen wanneer alles goed gaat met ons. Maar in beproevingstijden worden onze motieven blootgesteld. Soms kunt u alleen weten of u God Almachtig liefhebt wanneer u vreugdevol of blij bent om deel te nemen in het lijden van Jezus Christus.

Bovendien, in ons voorbeeld in bovenstaande tekst, had God Almachtig een kortere weg om de kinderen van Israël naar het beloofde land te brengen, maar gebruikte hij de langere weg en leidde hen door de wildernis hetgeen ook figuurlijk beproevingstijden of dagen van vervolging waren om onze harten en denkwijze te beproeven op of ze Hem liefhebben om wie Hij is.

We zien een soortgelijke situatie plaatsvinden in het boek van Handelingen waar de apostelen geslagen en bedreigd werden vanwege het prediken in Jezus’ Naam. Lees a.u.b. Handelingen hoofdstuk 3-5.    

Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad  en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden. En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.” Handelingen 5:41-42 HSV

Eén van de manieren waarop we de liefde voor Jezus Christus laten zien of manifesteren is wanneer we vreugdevol en nog steeds welwillend zijn om Gods opdracht voor ons leven te volbrengen, zelfs te midden van beproevingen of vervolgingen, zoals de apostelen in het Boek van Handelingen.

Laten we Gods liefde in ons laten blijven branden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat u beproevingen gebruikt om het motief voor mijn liefde voor U bloot te leggen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.