Scroll Top

U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het   manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten   dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.” Deuteronomium 8:1-3 HSV

Vervolging geeft geboorte aan nederigheid. Als we geen beproevingen en uitdagingen meemaken in ons leven, zullen we niet nederig genoeg zijn om de wil van God toe te laten in ons leven. Niemand kan met God wandelen zonder nederig te zijn. Ons vlees heeft de neiging om trots te zijn, hetgeen het volledig tegenovergestelde is van Gods natuur in ons. We kunnen alleen door God Almachtig verhoogd worden tot die plaats die Hij voor ons heeft voorbestemd wanneer we in nederigheid wandelen.   

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.” 1 Petrus 5:6 HSV

Bovendien, geeft nederigheid geboorte aan de verhoging door God en is het ook het volledig tegenovergestelde van hoogmoed, wat tot vernietiging leidt.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U helpt om nederig te zijn zodat Uw wil voor mijn leven volbracht zal worden in Jezus Christus machtige Naam. Amen.