Scroll Top

Toen bad Hanna en zeide: Mijn hart juicht in de Here , mijn hoorn is verhoogd in de Here . Wijd opent zich mijn mond tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw hulp.  Er is niemand heilig gelijk de Here , want niemand is er buiten U, en er is geen rots gelijk onze God.  Spreekt toch niet steeds zo hoogmoedig, geen verwaten taal kome uit uw mond. De Here immers is een alwetend God en door Hem worden de daden getoetst.  De boog der helden is verbroken, maar de wankelenden zijn met kracht omgord.  Wie verzadigd waren, verhuren zich om brood, maar wie hongerig waren, mogen rusten. Zelfs een onvruchtbare baart er zeven, maar wie rijk was aan kinderen, verwelkt.  De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen.  De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.  Hij heft de geringe op uit het stof, Hij heft de arme omhoog uit het slijk, om hem te doen zitten bij edelen, en een erezetel te doen verwerven. Want de grondvesten der aarde zijn des Heren ; Hij heeft daarop het aardrijk gesteld.  De voeten zijner gunstgenoten behoedt Hij, maar de goddelozen komen om in duisternis, want niet door kracht is een man sterk.” 1 Samuël 2:1-9 NBG51

Hanna had de houding dat niets haar kon stoppen. Eli, in die tijd haar voorganger, begreep zelfs niet waar zij doorheen ging als vrouw. Ze koos ervoor om niet beledigd te raken maar om te volharden. Dit is vaak het punt dat mensen opgeven maar als u dat doet dan is de geestelijke strijd voor niets geweest! Er zit geen beloning in opgeven.

Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen we de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven” Galaten 6:9 HTB

Wanneer je door een lastige periode gaat in uw leven dan moet u naar Jezus blijven kijken. Mensen, hoe goed bedoeld, weten niet wat het is om in uw schoenen te lopen. Als individu gaan we allemaal door persoonlijke uitdagingen heen. Onze verwachting en vertrouwen dient dus niet op de mens gericht te zijn maar op Jezus! Jezus heeft het laatste Woord! Hallelujaaaaa!

Dus waar u ook doorheen gaat, kies ervoor om De Here lof te zingen! Maak God groot! U zult niet beschaamd uitkomen in de Naam van Jezus! Amen.

Maar word vol van de Geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de Geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer.” Efeziërs 5:19 BB