Vandaag is de kick-off van de Praise marathon unto The Lord! Vanaf donderdag 28 januari t/m zondag 31 januari 2016 zullen we De Here alleen maar loven en prijzen. We gaan niet bidden en ook niet vasten maar we gaan God danken en groot maken! Aankomende nachtwake, die plaats vindt op vrijdag 29 januari, zal dan ook in het teken staan van lofprijs en aanbidding. Zondag a.s. sluiten we de Praise marathon gezamelijk af in de kerkdienst.

Laat alles wat adem heeft de Heer prijzen! Halleluja!” Psalmen 150:6 BB

God wilt dat u Hem groter maakt dan uw problemen! Moet God nog iets doen? Wat heeft God al niet gedaan? Het is AL volbracht door Jezus Christus! Het is al gesetteld! Begin De Here te danken ten midden van uw problemen. God wilt dat u uw ogen afwendt van uw moeilijkheden, zie op naar Jezus! Kijk naar Hem! Noem uw problemen één voor één op en prijs God voor de oplossing! Leg al uw problemen neer bij De Heer.

Satan wilt maar al te graag dat u zich meer richt op hem maar hij is een leugenaar! Door u te richten op uw omstandigheden wordt uw zicht vertroebeld. Kies ervoor deze dagen om Jezus te verheerlijken. Richt u op de woorden die God tot u heeft gesproken!

Zoek bijpassende bijbelteksten bij uw situatie. Bent u bijvoorbeeld ziek? Begin God te loven en zeg: Dank U Heer dat door Uw striemen mijn genezing is geworden (Jesaja 53:5)!

God wilt dat u zich vasthoudt aan Zijn Woord. Dat wat Hij heeft gesproken, dat zal Hij ook doen! De hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Gods woorden zullen geenzins voorbijgaan (Mattheüs 24:35). Dus houdt u vast aan Zijn Woord en begin u daarover te verheugen want het is AL volbracht! Dus prijs en aanbid God deze dagen als nooit tevoren. Hij woont namelijk in de lofprijs en aanbidding van Zijn kinderen.

Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls.” Psalmen 22:4 SV1750