Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Leviticus 6-7
Markus 11-12
Psalmen 28

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 61-

• 1 Johannes 5:4
• Filippenzen 4:6

Vaak als we geconfronteerd worden met onverwachtse omstandigheden in ons leven, is er een sterke neiging om op de muziek van de situatie te dansen en te vergeten wie we werkelijk in Christus zijn.

De Bijbel zegt: “want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”

God wil dat we in het geloof blijven. Ik bedoelde dat we ons blijven vasthouden aan het volbrachte werk van Christus, zelfs als we er geen zin in hebben. We moeten vasthouden aan Gods Woord en in onze rechten staan in Christus, ongeacht de huidige omstandigheden. Het is ons geloof in Gods Woord en neem een aanvallende positie in de situatie die een verandering teweeg zal brengen.

We zijn winnaars en ongeacht de omstandigheden, moeten we nooit vergeten wie we zijn.

De koning van Nederland verandert niet als koning zijnde vanwege uitdagingen. Hij blijft de koning en confronteert de situatie om een ​​verandering teweeg te brengen. We moeten leren onze houding niet te veranderen ongeacht onze omstandigheden en onze plaats in God te nemen.

We moeten onze plaats innemen in God en de situatie daarnaar afhandelen in Jezus Naam.

We hoeven niet angstig te zijn, maar de omstandigheden te confronteren.

Vergeet niet dat overwinnaars mensen zijn die iets overwonnen hebben. Dus elke keer dat we geconfronteerd worden met situaties, is het juist een gelegenheid voor ons om de duivel te laten weten waaruit we zijn gemaakt.

Ga vandaag nog in de aanval en u zult voorzeker getuigen in Jezus Naam.

Vecht terug!!!! Opgevers winnen nooit, maar winnaars winnen altijd, zolang ze weten hoe ze hun houding kunnen handhaven temidden van moeilijkheden.

“Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.”

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!