Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Exodus 33: 7-23
Exodus 34
Markus 7

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 54-

• Exodus 16: 27-29
• Psalmen 127: 1-2
• Lukas 10: 7

Een van de redenen waarom velen hard werken en hun werk geen vruchten oplevert; ze hebben God niet bij het proces betrokken. Zelfs wanneer ze dat doen, weigeren ze acht te slaan op Zijn instructies.

God vertelde de kinderen van Israël om zes dagen lang voedsel te verzamelen en op de zevende dag zouden ze Zijn Naam moeten eren en rusten. Ze weigerden echter acht te slaan op Zijn instructies. Als een gevolg daarvan gingen ze gewoon hun eigen gang en ze brachten niets binnen.

“Bedenkt, dat de Here u de sabbat gegeven heeft; daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven; niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten. Toen rustte het volk op de zevende dag.”

Dit is slechts een van de redenen waarom velen nutteloos werken.

Het Woord van God zegt: “Als de Here de bouw van een huis niet zegent, is alle moeite nutteloos. Ook staat de wachter voor niets op wacht, als niet de Here de werkelijke bescherming over de stad geeft. Het is zinloos als u vroeg opstaat en tot diep in de nacht ploetert. God geeft zijn kinderen wat zij nodig hebben in de slaap.”

Geen nutteloze werken meer! Dit is de reden waarom Jezus nooit handelde alsof Hij zichzelf daarvoor had aangewezen, maar Hij deed alleen wat Hem werd opgedragen door Zijn Vader.

God heeft ons niet tot nutteloze arbeid geroepen, maar tot vruchtbaarheid. Hij zei: “… want de arbeider is zijn loon waard.”

In dit geval deed de arbeider de instructie van zijn meester.

Geen nutteloze werken meer! We moeten leren onze plannen aan de Heer toe te vertrouwen en Zijn bevelen op te volgen om vruchtbaar te kunnen zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en doe dingen anders !!!!