Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Exodus 31-32
Exodus 33: 1-6
Markus 7: 1-30
Psalmen 25: 8-15

-Voedsel voor uw Overdenking Dag 53-

• Romeinen 8: 26-28
• Exodus 9:16

God maakt speciaal gebruik van onze uitdagingen bij het vervullen van zijn plan en doel voor ons leven.

Dat is waarom het Woord van God zegt: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”

De Bijbel zegt: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Zolang we God liefhebben, Hij ervoor zorgt dat onze uitdagingen veranderen ten gunste van ons.

Toen Farao de kinderen van Israël verdrukte, gebruikte God hem om zijn goede plan voor hen uit te werken. Dus zelfs waneer de duivel ons kwaad aandoet, gebruikt God het om Zijn glorie te manifesteren.

”… Daartoe heb Ik u doen opstaan, opdat Ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde.”

Het lijkt erop dat Farao wegkwam met zijn slechte plannen tegen Gods volk. Maar het was nog steeds Gods plan dat Hij door de koppigheid van Farao Zijn macht zou tonen, zodat de hele aarde zou weten dat Hij de enige ware levende God is.

Onze uitdagingen trekken de betoning van Gods glorie aan.

“De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. ”

Deze bovenstaande tekst vertelt ons dat Hij het kwaad toestaat om Zijn macht te tonen. We moeten niet verslappen tijdens verdrukking, maar ons verheugen, wetende dat onze tijd voor promotie nabij is aangebroken.

En daarom zegt de bijbel: “Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.”

Het wordt hoog tijd dat we vieren dat we weten dat het onze tijd is voor promotie; in plaats van dat we klagen en huilen. Het is onze bestemde tijd om te zien hoe Gods hand van goedheid en barmhartigheid ons brengt naar ons volgende niveau in Hem.

Ik verklaar dat onze periode van ellende voorbij is en dat het tijd is om Gods goedheid, genade en promotie in ons leven te ervaren.

Verheug u in Jezus Naam. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet zult u niet meer terug zien. Ik zeg u: VERHEUG!!! ????

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie !!!!