Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Job 33-34
Mattheüs 23: 1-39
Psalmen 18: 25-36

– Voedsel voor uw Overdenking Dag 35 –

• Job 19: 1-25
• Psalmen 46: 1-2
• Spreuken 18:24

De vrienden van Job hadden hem onterecht behandeld, omdat ze dachten dat zijn uitdagingen het gevolg waren van iets slechts dat hij had gedaan.

Mensen hebben de neiging om anderen te categoriseren op basis van hun omstandigheden. Het verborgen karakter van mensen om ons heen zal zich manifesteren in tijden van uitdagingen, of in een moment van onze zwakheden.

Het goede nieuws is dat God deze momenten altijd zal gebruiken om Zichzelf aan ons te openbaren; Hij laat zien dat Hij onze Hulp is in moeilijkheden en De Vriend die trouwer is dan een broeder.

Waneer we kijken naar het leven van Job: alles en iedereen die hij kende, waren klaar met hem, maar zijn Verlosser gaf hem niet op, in plaats daarvan kwam Hij voor Jobs redding.

Het Woord van God zegt: “Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.”

Het was geen vreemde die Job beschuldigde. Het waren juist zijn goede vrienden die hem beschuldigden. De duivel is een meester in het gebruiken van de mensen die dichtbij ons staan om ons te verraden of te beschuldigen.

Om deze reden, wil God niet dat we ons vertrouwen op de mens stellen, want Hij kent het hart van de mens en dat het zonder Zijn hulp bedrieglijk en vol kwaad is.

We moeten altijd leren ons vertrouwen te stellen op God die met, in en door mensen heen werkt maar niet ons vertrouwen op hen te stellen. Met andere woorden, we horen erop vertrouwen dat God Zijn Best uitwerkt in de mens echter wetende dat de mens in al zijn glorie op een dag zal verwelken en wegvagen.

Vertrouw op God!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en kom in actie!!!!