Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Spreuken 31

-Voedsel tot overdenking dag 337-

• 1 Korinthiërs 1:2
• 2 Korinthiërs 4:3-4
• 2 Petrus 3:9
• Efeziërs 4:32
• Romeinen 5:8

Wij zijn geaccepteerd door God door Jezus Christus; niet door wat we deden, maar wat Jezus heeft gedaan. Dat is de reden waarom we alle mensen moeten liefhebben, want Christus stierf voor allen en niet voor sommigen.

“Aan: Gods gemeente in Korinthe, die voor Jezus Christus is afgezonderd. U hoort bij Hem omdat Hij u heeft geroepen, net als alle gelovigen over de hele wereld. Hij is zowel hun Here als de onze.”
1 Korinthiërs 1:2 HTB

De reden waarom velen nog steeds niet gered zijn, is omdat ze onwetend zijn over Gods manier van redding of verblind zijn door de god van dit wereldsysteem.

“Als het goede nieuws dat wij bekendmaken, voor iemand verborgen is, is het verborgen voor hen die op weg zijn naar de eeuwige dood. De god van deze wereld, de duivel, heeft hen verblind, zodat zij het goede nieuws niet geloven. Zij zien het stralende licht van Christus niet, die het beeld van God is.”
2 Korinthiërs 4:3‭-‬4 HTB

Nu dat uw ogen open zijn omdat u in Christus bent, moet u blijven bidden voor de verlorenen uit liefde wetende dat het Gods wil is dat ze niet verloren zouden gaan.

“Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil.
2 Petrus 3:9 BB

Het is belangrijk dat u weet dat bidden voor mensen zonder compassie tot niets leidt. Daarom zei Jezus: “Heb lief zoals ik u lief heb gehad.”

“Wees vriendelijk en behulpzaam voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven.
Efeziërs 4:32 BB

De vraag is: “Hoe heeft Hij u lief?”

Antwoord: “Maar Christus heeft zijn leven voor ons gegeven toen we nog sléchte mensen waren. Daarmee bewijst God hoeveel Hij van ons houdt.
Romeinen 5:8 BB

Onthoud: mensen liefhebben heeft niets te maken met uw eigen inspanning maar met die van God.

Blijf liefhebben!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!